Για εμάς δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα

αλλά όλη η δική σας προσπάθεια !!!

Έχασε 34,3 kg σε 11 μήνες!
Το λίπος ήταν
27,6 κιλά .

Σε διάστημα 7 μηνών έχασε:
-25,6 kg , εκ των οποίων
τα 19kg ήταν λίπος

Έχασε 39 kg σε 16 μήνες! Το 80% ήταν λίπος.
-32cm από την μέση
-42cm από την περιφέρεια

Σε διάστημα 4 μηνών έχασε :
-16,1 kg , εκ των οποίων τα
11,2 kg ήταν λίπος

Σε διάστημα 16 μηνών έχασε : -39,1kg , εκ των οποίων τα 33,3kg ήταν λίπος -30cm από την μέση -31cm από την περιφέρεια -9 μονάδες το ενδοκοιλιακό λίπος

Έχασε 86 kg ! Το 72% ήταν λίπος.
-49cm από την μέση
-42cm από την περιφέρεια

Έχασε 72,5 kg σε 15 μήνες!
Το 81% ήταν λίπος.
-58 cm από την μέση
-46 cm από την περιφέρεια

Έχασε 40,9kg σε 9 μήνες!
Το 88,5 % ήταν λίπος.
-43 cm από την μέση
-11cm από την περιφέρεια

Έχασε 15,5 kg σε 8 μήνες!Το 85% ήταν λίπος
-14 cm από την μέση
-21cm από την περιφέρεια

Σε διάστημα 4 μηνών έχασε :
-16,1 kg ,
εκ των οποίων τα 11,2 kg ήταν λίπος

Έχασε 36,7 kg σε 26 μήνες!
Το 76,6% λίπος
-27cm από την μέση
-17cm από την περιφέρεια

Έχασε 15,6 kg σε 8 μήνες!
Το 89,6% ήταν λίπος
-27cm από τη μέση
-19cm από την περιφέρεια

Έχασε 46,8 kg σε 10 μήνες!
Το 74,4% ήταν λίπος.
-27cm από την μέση
-25cm από την περιφέρεια


Έχασε 24,8 kg σε 10 μήνες!

Το 22,1% ήταν λίπος.

Έχασε 22 kg σε 15 μήνες!
Το 85% ήταν λίπος.
-24cm από την μέση

Έχασε 26,8 kg σε 12 μήνες!
Το 65% ήταν λίπος.
-24cm από την μέση
-23cm από την περιφέρεια